Teef


 Terug naar pagina onze veteranenSerenaker Sweet Alabama
(Titchy)

MLS-Lafora-IGS vrij

Geboren:16-04-2010

 Ch Barrister's Yankee Doodle Dandy at Fallowfield  Ch Lanbur Court and Spark  Ch Landbur Carson
 Ch Lanbur Garden Good and Evil
 Ch Barrister's Riverdance  Ch Barrister's Play Bill
 Ch Just_Wright Angel'N' T'Outfield
 Ch Serenaker Devil Woman  Rossut Navigator  Ch Storm Away of Dialynne
 Rossut Puzzle
 Serenaker Carousel  Ch Fallowfield Douglas
 Norcis Gen

 


Het laatst bijgewerkt op 12-04-20.